RT63 Gorinchem

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale
    vriendschap, samenwerking en begrip.

Tafelfonds 63

De Ronde Tafel 63 Gorinchem wil haar schenkingen verdelen over meerdere doelen om daarmee haar impact op de lokale gemeenschap te vergroten. Daarvoor is het Tafelfonds opgericht. Het Tafelfonds is bedoeld voor particuliere gemeenschaps- en individuele doelen in de regio Gorinchem.

Het Tafelfonds keert zoveel mogelijk alles in een jaar uit, het is dus niet de bedoeling om op te sparen. De aanvraag voor subsidie bestaat uit een duiding van de aard en de hoogte van de financiƫle ondersteuning. Een concrete ondersteuning in lijn met het goede doel heeft de voorkeur. Het aangevraagde budget dient zo ver mogelijk uitgesplitst te worden in posten. Overheadkosten of kosten voor het voortbestaan van het goede doel zelf worden niet vergoed.

U kunt hier direct een aanvraag doen: Aanvraagformulier Tafelfonds.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar fonds@roundtable63.nl .